Ou pé sèvi kon ou vlé épi sé zouti-la ki la la, sèlman pa fè-yo sòti adan larèl a-yo é toujou sonjé di sé amicale des ouragans ki mèt a-yo
(sit-lasa fèt pou on ékran a owdinatè ki tini on rézolisyon 1200 x 768 alamonté)

Atlas a siklòn Gwadloup
François BOREL - Roland MAZURIE - Jean-Claude HUC
Copyright © 2018 - amicale-des-ouragans - Nous contacterKijan pou sèvi épi-y   
(Ou ké bizwen Adobe Acrobat Reader)


Siyanka ou ni difikilté pou rantré adan : tapé kotési

Andidan atlas-lasa ou ké touvé zouti asi tout mové tan ki ja chouboulé bannzil Gwadloup dépi 1950. Anplisdisa, ou ké touvé tout dékatman a-yo épi zimaj satélit dépi 1979.

"Amicale Des Ouragans" on sosyété Misyé Alain Gillot Pétré mèt si pyé (voyé on koudzyé asi larèl a asosiyasyon-la) ki ka jéré atlas-lasa. Chak lanné, yo ka rabouté dòt kamo é dòt zouti.

Dépi lè yo komansé nonmé sé siklòn-la (1950), plis ki 100 mové tan (tanpèt kon louragan) ja pasé asi bannzil Karayib. Adan yo, 40 pasé asi oben toupré-toupré bannzil Gwadloup. Tini sa adan-yo ki rété chouké adan lèspri a bon enpé moun Gwadloup davwa yo chouboulé ki pèp-la ki péyi-la limenm a-y. Tini dòt aprézan près pon moun pa ka sonjé-yo davwa yo pa fè onlo déga an péyi-la magré yo té pé fè moun mal oséryé. Lèwvwè, mové tan-la ka ban-nou on favè pli souvan ki rarman sé difé kako asi lanmè-la.

Koudzyé asi :
Rèkonstitisyon satélit a tout mové tan dépi 1979
Dékatman a siklòn asi chimen a bannzil Karayib
Zouti a Météo-France (nou ka di-yo byenmèsi) é zouti a dòt mètamannyòk